بایگانی برچسب: سید محمد علی رضا زاده

به هر جهت

در دستِ باد , مثلِ غباری به هر جهت ما زنده ایم زنده ی باری به هر جهت ! با تاجدار “هشت و چهارت” بگو چقدر باید به روی خویش نیاری…؟ به هر جهت_ بر موجِ پُر تلاطمِ این رودِ ناگزیر حالم ; شبیهِ حالِ اناری به هر جهت…! چون دانه های سنگیِ “تسبیحِ” پاره …