بایگانی برچسب: عباس معروفی

همیشه دلم خواسته | عباس معروفی

همیشه دلم خواسته بدانم، لحظه‌های تو بی من چطور می‌گذرد؟ وقتی نگاهت می‌افتد به برگ، به شاخه، به پوست درخت، وقتی بوی پرتقال می‌پیچد، وقتی باران تنها تو را خیس ‌می‌کند وقتی با صدایی برمی‌گردی پشت سرت و من نیستم … عباس معروفی