بایگانی برچسب: ماث

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟

.
.
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟
داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت
پست خاک می گوید
باغ بی برگی
خنده اش خونی ست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن… #ماث

#Photo : 📷 #nikon #d5500