بایگانی برچسب: d5500

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟

.
.
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟
داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت
پست خاک می گوید
باغ بی برگی
خنده اش خونی ست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن… #ماث

#Photo : 📷 #nikon #d5500