D&R : توطئه بر ضد علی علیه السلام

.

سلمان فارسی که رحمت خدا بر او باد ،می گوید: وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شان علی علیه السلام فرمود : من شهر علم هستم و علی ،دروازه آن شهر است ، منافقان در مورد علی علیه السلام حسادت شدید ورزیدند و بین خود توطئه کردند تا علی علیه السلام را در همین مورد ( علم ) به نظر واهی خودشان، درمانده کنند. توطئه آنها این بود که چند نفر هر کدام جداگانه نزد علی علیه السلام بروند و سوال کنند : علم بهتر است با ثروت ؟ گفتند : اگر وی در پاسخ هر کدام یکسان پاسخ گفت ، می فهمیم که علم او اندک است و اگر پاسخ هر کدام را به گونه ای داد که با پاسخ های دیگر تفاوت داشت ، دیگر در این راستا راهی برای عیب تراشی و انتقاد از او نداریم  .

این توطئه به این ترتیب اجرا شد که یکی یکی آمدند و هر کدام جداگانه از آن حضرت سوال کردند .

– اولی آمد و پرسید : علم بهتر است یا ثروت؟

علی علیه السلام فرمودند : علم بهتر است .

گفت : چرا؟

فرمودند : برای این که علم ، میراث پیامبران است ولی مال میراث قارون و هامان و فرعون است .

– دومی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید : علم بهتر است یا

ثروت ؟علی علیه السلام فرمودند : علم بهتر است .

گفت : چرا ؟

فرمودند : برای این که مال را تو باید حفظ کنی ولی علم تورا حفظ می کند .

– سومی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید : علم بهتر است

یا ثروت ؟

علی علیه السلام فرمودند:علم بهتر است

پرسید:چرا؟

فرمودند: برای اینکه صاحب ثروت ،دشمنان بسیار دارد، ولی صاحب علم دوستان بسیار دارد.

– چهارمی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید:علم بهتر است یا ثروت؟

امیر المومنین علیه السلام فرمودند:«علم بهتر است»

پرسید:چرا؟

علی علیه السلام فرمودند:«برای اینکه هرگاه از مال استفاده کنی، از آن کاسته می شود ،ولی اگر از علم استفاده کنی ،برآن افزوده می شود»

– پنجمی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید:علم بهتر است یا ثروت؟

علی علیه السلام فرمودند:علم بهتر است.

پرسید چرا؟

فرمودند:«برای اینکه صاحب مال با صفاتی مانند بخیل و لئیم، خوانده می شود، ولی از صاحب علم با احترام وتجلیل، نام برده می شود»

– ششمی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید : علم بهتر است یا ثروت؟

امیر المومنین علیه السلام فرمودند:علم بهتر است.

پرسید چرا؟

فرمودند:«برای اینکه در مورد مال ،از دزد ترسیده می شود که مبادا به آن دستبرد بزند و ببرد، ولی در مورد علم چنین ترسی نیست»

– هفتمی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟

علی علیه السلام فرمودند:علم بهتر است

پرسید چرا؟

علی علیه السلام فرمودند:«برای اینکه مال با گذشت زمان ،کهنه می شود.ولی علم با مرور زمان ،کهنه نمی شود و همیشه تازه است»

– هشتمی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید:علم بهتر است یا ثروت؟

علی علیه السلام فرمودند:علم بهتر است.

پرسید چرا؟

علی علیه السلام فرمودند:«برای اینکه مال، قلب صاحبش را سخت می کند، ولی علم قلب صاحبش را نورانی می نماید»

– نهمی نزد علی علیه السلام آمد و پرسید:علم بهتر است یا ثروت؟

امیر المومنین علیه السلام فرمودند:علم بهتر است.

پرسید چرا؟

علی علیه السلام فرمودند«برای اینکه صاحب مال، تکبر می ورزد و خود بینی می کند، ولی صاحب علم، خاشع و متواضع است»

در این هنگام همه ی آنها گفتند:خدا و رسولش راست گفتند و بدون تردید، علی ،باب همه ی علوم است.

علی علیه السلام فرمودند: به خدا سوگند، تا زنده هستم، اگر همه ی خلایق تا پایان روزگار از من سوال کنند، در پاسخ آنها درمانده نمی شوم و به هر کدام،پاسخی جداگانه، غیر از پاسخی که به دیگری داده ام، خواهم داد.

.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *