دانلود کتاب تاریخ ایران زمین از دورترین دوران تا سال ۶۲۸ میلادی

لیست کتاب ها و لینک دانلود در پایین پست قرار دارد

گزینوفون می‌نویسد: کودکان ایرانی در   مدارسشان فنون قضاوت و عدالت و اداره می‌آموزند.   معلمان در این مدارس قضایای مختلف را برای شاگردان به‌تمرین می‌گذارند، اتهامات فرضی ازقبیل دزدی و راهزنی و رشوه‌خواری و تقلب‌کاری و تعدی و اموری که معمولاً اتفاق می‌افتد را برضد برخی از دانش‌آموزان مطرح می‌کنند و از دانش‌آموزانِ دیگر می‌خواهند تا دربارۀ آنها حکم داده مرتکب چنین بزههائی را کیفر دهند. آنها همچنین یاد می‌گیرند که به‌کسانی که اتهام ناروا به‌دیگران می‌زنند نیز کیفر دهند. درنتیجۀ چنین آموزشهائی کودکانِ ایرانی از سنینِ اولیۀ عمرشان با بدیها و نیکیها آشنا می‌شوند و می‌کوشند که خودشان را به‌بهترین خصلتها بیارایند و در آینده مرتکب اعمال خلاف نشوند. آنها حتی می‌آموزند که کسی‌که توانِ انجام کار سودمندی برای دیگران دارد ولی از انجامش خودداری می‌ورزد را نیز مجازات کنند؛ زیرا خودداری از انجام کار نیک در عین توانِ انجام آن را ناشکری دربرابر نعمتهای خدا می‌شمارند، و ناشکری را درخور کیفر می‌دانند. این از آن‌رو است که آنها عقیده دارند که انسان ناشکر نسبت به ادای وظیفه‌اش در قبال پدر و مادر و اطرافیان و جامعه و کشورش سستی و اهمال می‌کند؛ و کسی‌که در انجام وظیفه‌اش اهمال کند انسان بی‌شرمی است که ممکن است مرتکب هر کار خلاف اخلاقی بشود. از دیگر آموزشهائی که در این مدارس به‌کودکان داده می‌شود تسلط بر نفس و نظارت بر خویش و نظارت بر کردارهای دیگران، و اطاعت کهتران از مهتران و کاردیدگان است. ایرانیان همچنین به‌کودکان می‌آموزند که چه‌گونه در خورد و نوشْ جانب اعتدال را مراعات کنند؛ به‌همین جهت، دانش‌آموزان نه با مادرانشان که با آموزگارانشان غذا می‌خورند، و این غذا را نیز آنها از خانه‌هایشان با خودشان می‌آورند. کودکان درکنار این آموزشها، تیراندازی و زوبین‌افکنی می‌آموزند. اینها آموزشهائی است که تا سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی به‌کودکان و نوجوانان داده می‌شود، و پس از آن آنها وارد دوران جوانی می‌شوند و چیزهائی به‌آنها آموخته می‌شود که مخصوص بزرگسالان است
افلاطون می‌نویسد: بزرگ‌زادگان ایرانی در هفت‌سالگی اسب‌سواری می‌آموزند؛ چهار آموزگارِ فرزانه برای آموزشِ آنها گماشته می‌شوند. خردمندترینِ آموزگار شیوه‌های خداپرستی و امور حکومتگری را از روی اوستا (به‌تعبیر افلاطون: ماگیای زرتشت) به‌آنها آموزش می‌دهد؛ درستکارترین آموزگار به‌آنها می‌آموزد که در همۀ زندگی راست‌گو و راست‌کردار باشند؛ خوددارترین آموزگار شیوه‌های حکومت بر خویشتن را به‌آنها می‌آموزد؛ و دلیترین آموزگار به‌آنها می‌آموزد که دلیر و بی‌باک باشند
هرودوت در سخن ازخصلتهای ایرانیان می‌نویسد که ایرانیان دروغ را بزرگ‌ترین گناه می‌دانند، و وامداری را ننگ می‌شمارند، و می‌گویند وامداری از این‌رو بد و ناپسند است که کسی‌که بدهکار باشد مجبور می‌شود که دروغ بگوید؛ از این‌رو همواره از ننگِ بدهکار شدن می‌پرهیزند. ایرانیان به‌همسایگان احترام بسیار می‌گزارند، هرچه همسایه نزدیک‌تر باشد بیشتر مورد توجه است و همسایگان دور و دورتر در مراتب پائین‌تری از احترام متقابل قرار دارند. ایرانیان هیچ‌گاه در حضور دیگران آب دهان نمی‌اندارند و این کار را بی‌ادبی به‌دیگران تلقی می‌کنند؛ آنها هیچ‌گاه در حضور دیگران پیشاب نمی‌کنند و این عمل نزد آنها از منهیات مؤکد است. در میگساری تعادل را مراعات می‌کنند و هیچ‌گاه چنان زیاده‌روی نمی‌کنند که مجبور شوند استفراغ کنند یا عقلشان را از دست بدهند. ایرانیان روز تولدشان را بسیار بزرگ می‌شمارند و در آن روز مهمانی و جشن برپا می‌کنند و سفره‌های گوناگون می‌کشند، گاو و گوسفند سرمی‌برند و گوشت آنها را در میان دیگران بخش می‌کنند (خیرات و صدقه می‌دهند). آنها هیچ‌گاه در آبِ رودخانه پیشاب نمی‌کنند و جسم ناپاک در آب جاری نمی‌اندازند؛ و اینها را از آن‌رو که سبب آلوده شدن آب جاری می‌شود گناه می‌شمارند
هرودوت می‌نویسد که ایرانیان معبد نمی‌سازند، برای خدا پیکره و مجسمه نمی‌سازند. آنها خدای آسمان را عبادت می‌کنند و میترا و اَناهیتا‌ و همچنین زمین و آب و آتش را می‌ستایند. آنها حیوانات را در جاهای پاک قربانی می‌کنند و گوشت قربانی را در میان مردم تقسیم می‌کنند و عقیده ندارند که باید چیزی از آن را به‌خدا داد، زیرا می‌گویند که آنچه به‌خدا می‌رسد و خشنودش می‌سازد روح قربانی است نه گوشت او. وقتی می‌خواهند قربانی بدهند حیوان را به‌جائی که فضای باز است می‌برند، آنگا به‌درگاه خدا دعا می‌کنند. در دعاکردن نیز رسم نیست که حسنات را برای شخصِ خود بطلبند، بلکه برای پادشاه و همۀ مردم کشور دعا می‌کنند و خودشان را نیز یکی از اینها می‌شمارند
زرتشت می‌گوید: پروردگارا! آنگاه که تو مردم را به‌نیروی مینَویِ خویش آفریدی و قدرت درک و شعور به‌آنها دادی؛ آنگاه که تو جسم را با جان درآمیختی؛ آنگاه که تو کردار و آموزش را پدید آوردی، چنین مقرر کردی که هرکسی برطبق ارادۀ آزاد خودش تصمیم بگیرد و عمل کند. چنین است که دروغ‌آموز و راست‌آموز، یعنی هم آنکه نمی‌داند و هم آنکه می‌داند، هرکدام برطبق خواستِ درونی و ذهنیتِ خویش به‌بانگ بلند تعلیم می‌دهد و مردم را به‌سوی خویش فرامی‌خوانَد. انسان نیک‌اندیشی که در انتخاب راهش مُرَدَّد است آرمَئیتی معنویتِ راهگشای خویش را به‌او می‌بخشد تا راه درست را برگزیند
انسانِ‌ باخردی که خردِ اندیشه‌ورِ خویش را به‌کار می‌گیرد با گفتار و کردارش عدالت‌خواهی و راست‌کرداری و نیک‌اندیشی را گسترش می‌دهد، پروردگارا، چنین کسی بهترین یاورِ تو است.
کسی‌که با رهنمودگیری از خرد مینوی خویش بهترینها را از راه کلامِ آموزندۀ اندیشۀ نیک توسط زبانش و از راه کردارِ پارسایانه توسط دستهایش انجام دهد، اهورَمَزدا را که آفریدگارِ عدالت است به‌بهترین وجهی شناخته است.
هرکه به‌وسیلۀ اندیشه و گفتار و کردار نیک با بدی بستیزد تا بدی را از میان بردارد و بدکاران را راهنمائی کند تا از بدی دست بکشند و به‌نیکی بگرایند ارادۀ اهورَمَزدا را به‌نحو خوشنودگرانه‌ئی تحقق بخشیده است.
کسی که راه راستی و خوشبختی ابدی یعنی راهی که به سوی جایگاه اهورَمَزدا رهنمون باشد را در زندگیش در این جهانِ مادی به‌ما نشان دهد به‌بهترین و برترین خوشی خواهد رسید. پرودگارا! چنین کسی همچون تو پاک و آگاه و دانا است
یک کاهن بزرگ بابلی دربارۀ کوروش بزرگ چنین نوشته است:
در ماه نیسان در یازدهمین روز (روز ۱۲ فروردین) که خدای بزرگ بر تختش جلوس داشت… کوروش به‌خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگانی اعلان کرد.… او دستور داد دیوارِ شهر ساخته شود. خودش برای این‌کار پیش‌قدم شد و بیل و کلنگ و سطل آب برداشت و شروع به ساختنِ دیوار شهر کرد.… پیکره‌های خدایانِ بابل، هم زن‌خدا هم مردخدا، همه را به‌جاهای خودشان برگرداند. اینها خدایانی بودند که سالها بود از نشیمن‌گاهشان دور کرده شده بودند. او با این کارش آرامش و سکون را به‌خدایان برگرداند. مردمی که ضعیف شده بودند به‌دستور او دوباره جان گرفتند، زیرا پیشترها نانشان را از آنها گرفته بودند و او نانهایشان را به‌ایشان بازگرداند.… اکنون به‌همۀ مردم بابل روحیۀ نشاط و شادی داده شده است. آنها مثل زندانیانی‌اند که درهای زندانشان گشوده شده باشد. به‌کسانی‌که در اثر فشارها در محاصره بودند آزادی برگشته است. همۀ مردم از اینکه او (یعنی کوروش) شاه است خشنودند.
کاهن بزرگ مصر دربارۀ داریوش بزرگ چنین نوشته است:
شاهنشاه داریوش، شاهِ همۀ کشورهای بیگانه، شاه مصر عُلیا و سُفلی وقتی در شوش بود به‌من فرمان داد که به‌مصر برگردم و تأسیسات حیات‌بخش پزشکی مصر را نوسازی کنم. … آن‌گونه که شاهنشاه فرمان داده بود مأموران شاهنشاه مرا از این‌زمین به‌آن زمین بردند تا به مصر رساندند. هرچه شاهنشاه دستور داده بود را انجام دادم. کارمندان را به‌خدمت گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی. آنها را زیر دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پیشۀ پزشکی فراگیرند. فرمان شاهنشاه چنین بود که باید همه چیزهای شایسته و بایسته به‌آنها تحویل داده شود تا پیشۀ خود را به‌خوبی انجام دهند. من هرچه لازم بود و هر ابزاری که پیشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختیار آنها گذاشتم. شاهنشاه چنین دستور داده بود، زیرا به‌فضیلت این علم واقف بود. او می‌خواست که بیماران شفا یابند. او اراده کرده بود که ذکر خدایان را جاوید سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و اعیاد دینی با شکوه بسیار برگزار شود

از ویژگیهای فرهنگ ایرانی آن بود که هیچ انسانی دارای تقدس شمرده نمی‌شد، بلکه تقدس خاص خدا و ایَزدان و فضایل ملکوتیِ هفتگانه بود که ضمن سخن از زرتشت شاختیم. به همین سبب بوده که در تمام دوران هخامنشی و پارتی و ساسانی هیچ زیارتگاهی برای هیچ انسانی، نه برای مغان و نه آتَروَنان و نه هیربدان، ساخته نشد. و از همین‌رو است که واژه‌هائی معادل «عصمت» و همچنین «زیارت» به مفهوم مذهبیش (زیارت به‌مفهومی که ما پس از مسلمانی‌مان شناخته‌ایم) در زبان ایرانی ساخته نشده است. و از آنجائی که در فرهنگ ایرانی هیچ انسانی در هر مقامی که باشد دارای تقدس و عصمت نیست، عقیده به اینکه انسان بتواند واسطه و شفیع میان انسان و خدا شود نیز در فرهنگ ایرانی وجود نداشت. زرتشت نیز واسطۀ میان انسانها و خدا شمرده نمی‌شد بلکه آموزگاری بود که نیک‌بودن و نیک‌زیستن را به انسانها آموخته بود. انبیای قوم سامی هم در حیاتشان و هم همیشه پس از مرگشان واسطه‌های میان خدا و مریدان خویش شمرده می‌شدند، و مریدانشان به‌اندازۀ فرمانهائی که برای انبیاء و جانشینانِ انبیاء می‌بردند و به‌اندازه‌ئی که به معبد خدمت می‌کردند و ثمرۀ تلاش و کارشان را به عنوان زکات و صدقات به متولیان معبد می‌دادند انتظار داشتند که انبیاء و رهبران دینشان در زندگی‌شان و حتی پس از مرگشان برایشان نزد خدایشان وساطت کنند (شفیع بشوند) تا خدا از خطاهایشان درگذرد؛ یعنی مردگان نیز واسطه میان انسان و خدا بودند. اما در دین ایرانی هیچ‌گاه چنین باوری دربارۀ انسانهای زنده و مرده شکل نگرفت.

از دیگر ویژگی فرهنگ ایرانی آن بود که هیچ‌کدام از عیدهای ایرانی با برگزاری مراسم برای هیچ انسانی در ارتباط نبود بلکه هرکدام از عیدها (نوروزِ کوچک که اکنون نوروز گوئیم، نوروز بزرگ که اکنون سیزده‌ به‌در گوئیم، مهرگان، سده، و جشنی که اکنون چارشنبه سوران گوئیم) مراسمی بود که برای پیوند با طبیعت برگزار می‌شد و مستقیماً با تحولات طبیعی در ارتباط بود. دین ایرانی به‌ شادزیستی بهای بسیار داده بود، و از این‌رو عید ایرانی نه مراسم عبادی بلکه سور و سرود و رقص دسته‌جمعی بود و جشنهایش مراسم شادی و سور و ستایش زیبایی‌ها بود.  در فرهنگ ایرانی نه برای بزرگداشت انسانها ­حتی زرتشت­ مراسم دینی برگزار می‌شد و نه برای هیچ‌کدام از شخصیتهای دیگر. این از آن‌رو بود که ایرانی برای هیچ انسانی تقدس و عصمت قائل نبود تا به‌خاطرش مراسم دینی برپا کند. ایرانی برای طبیعت جشن برپا می‌کرد و همراه با طبیعت ابراز شادی و سرور می‌نمود.

نماز نیز در دین ایرانی نه همچون نمازِ ادیان سامی ستایش پیامبرشاه و انسانهای مدعیِ‌ نمایندگیِ خدا و ستایش اعضای خانوادۀ پیامبرشاه، و نه دعا و تضرع و ابراز خواری و ذلت در حضور خدا به‌خاطر جلب ترحم خدای جبّار، بلکه ستایش ارزشها و پدیده‌های سومند بود که جلوه‌های عینیِ رحمت آفریدگار شمرده می‌شدند. به‌عبارتِ دیگر، نماز در دین ایرانی مجموعه‌ئی از سرودهای ستایشِ ارزشها و پدیده‌هائی بود که در خدمت سعادت بشر بودند؛ و در میان اینها سپنتَە‌مَنیو و وهومنَە و اَرتَە از مقام والائی برخوردار بودند و در نمازها بیشتر از همه مورد ستایش قرار می‌گرفتند، به‌علاوه مهر و ناهید و باران و آبِ جاری و کشتزار و زمینِ بارور و ستورانِ سودمند و مادران و زنان ستایش می‌شدند؛ و این‌را در گفتار زرتشت دیدیم. به‌عبارت دیگر، آنچه نماز در دین ایرانی را تشکیل می‌داد سرود تلقین به‌خود برای همسان شدن با همۀ آفریدگان سودمند و خدمت‌رسان به بشریت بود. این نیایشها به‌انسان می‌آموزد که هر فردی چنانچه از این فضایل پیروی کند و اینها را در درون خویشتن بپرورد و خودیشتن را با آنها همسان سازد خواهد توانست که به‌بلندترین مرحله از تکامل انسانی رسیده خداگونه شود، و در این‌باره هیچ تفاوتی میان انسانها وجود ندارد.

دربارۀ نظام طبقاتی دوران ساسانی در کتاب مینوی خرد چنین می‌خوانیم:
حکیم از خِرَدِ مینوی پرسید: تکلیف معین و مشخص و متمایز فقیهان و ارتشتاران و کشاورزان چیست؟
خرد مینوی پاسخ داد: تکلیف فقیهان آن است که دین خدا را نگهبانی کنند، عبادات را به شایستگی برگزار کنند، خداشناسی را به مردم یاد بدهند، مردم را با گفتار و کردار نیک آشنا کنند، راه سعادت جاویدان اخری را به مردم نشان بدهند و مردم را از نیتجۀ بدکرداری که بدبختی اخروی در پی دارد بیاگانند.
تکلیف ارتشتاران آن است که جلو دشمنان کشور را بگیرند، از مرزهای کشور پاسداری و نگهبانی کنند، و امنیت و آرامش را برای مردم کشور تأمین کنند.
و تکلیف کشاورزان آن است که زمین را با کار و فعالیت آباد کنند و برای مردم جهان ثروت و خوشی و شادی بیاورند.
حکیم از خرد مینوی پرسید: تکلیف پیشه‌وران چیست؟
خرد مینوی گفت: تکلیف پیشه‌وران آن است که به‌کاری که در آن تخصص ندارند دست نزنند، و کارهائی که در آنها تخصص دارند را به‌بهترین وجهی انجام دهند، و در قبال کارهائی که انجام می‌دهند مزد درخور دریافت کنند. کسی که کاری انجام می‌دهد که در آن تخصص ندارد آن کار را خراب می‌کند و کارش بی‌ثمر می‌ماند. چنین کسی کاری که انجام می‌دهد چونکه نمی‌تواند به‌شایستگی انجام دهد کارش به‌مثابۀ نوعی گناهکاری است

این مجموعه با حجم کم و به راحتی قابل دانلود است   (به دانلودش می ارزه)

فصل اول ـ پیدایش ایران
۱- ایران و قوم یرانی
۲- زرتشت و دین ایرانی
۳- تاریخ ایران پیش از پیدایش پادشاهی ماد
۴- چگونگی پادشاهی ماد در غرب فلات ایران
۵- چگونگی تشکیل شاهنشاهی ماد (نخستین شاهنشاهی ادر تاریخ ایران)

فصل دوم ـ شاهنشاهی هخامنشی
۶- کورش بزرگ
۷- کمبوجیه و تصرف مصر
۸- داریوش بزرگ
۹- تئوری سیاسی شاهنشاهی
۱۰- خشایارشاه و یونانیان
۱۱- جانشینان خشیارشا
۱۲- آخرین شکوه تاریخی شاهنشاهی هخامنشی
۱۳- داستانهای کتیسیاس دروغین در باره تاریخ ایران
۱۴- افسانه فوریم (داستان استر و مردخای) در تورات یهودیان

فصل سوم ـ هلنی‌ها در ایران
۱۵- اسکندر مقدونی ( برافتادن شاهنشاهی هخامنشی )
۱۶- خاورمیانه بعد از اسکندر

بخش چهارم ـ شاهنشاهی پارتیان
۱۷- تشکیل سلطنت در پارت
۱۸- جنگهای ایران و روم در زمان پارتیان

بخش پنجم ـ نقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه
۱۹- ویژگیهای فرهنگ ایران باستان و نقش آن در تمدن‌سازی
۲۰- تأثیر فرهنگ ایرانی و نقش آن در پرداختن عقاید دینی خاورمیانه

بخش ششم ـ شاهنشاهی ساسانی
۲۱- تشکیل شاهنشاهی ساسانی توسط اردشیر پاپکان
۲۲- شاپور اول
۲۳- احیای فکر دینی در ایران و ظهور مانی پیامبر تبلیغ‌گر رنج‌کشی و محرومیت
۲۴- قدرت‌گیری فقیهان در ایران، و نابسامانی سیاسی در کشور
۲۵- شاپور دوم (شاپور ذوالأکتاف)
۲۶- یزدگرد اول و بهرام پنجم (بهرام گور)
۲۷- گسترش مسیحیت در خاورمیانه و پی آمدهایش
۲۸- نهضت بهدینِ مزدک، جنبش برای احیای تعالیم زرتشت
۲۹- خسرو انوشه‌روان دادگر
۳۰- هرمز چهارم و بهرام چوبینه
۳۱- خسرو پرویز، شکوه شاهنشاهی ایران در زمان ساسانی

وروایت ویل دیورانت از تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آغاز تا سقوط

منبع : ایران تاریخ

دیدگاه‌ها

 1. sina

  سلام. خسته نباشی دوست عزیز.
  مرسی از مطالب خوبی که اینجا توی دسترس گذاشتی.
  زنده باد ایران و به امید احیای ایرانی آزاد.

 2. سينا

  دوست گرامی بسیار از مجموعه ای که در اختیار همگان قرار دادید سپاسگزارم!
  سپاسگزارم از یاد آوری بزرگی قوم آریا به ما!
  تمدنهای بزرگ هنگامی از میان می روند، که توده های مردم آنها باور کنند، حقیر و کوچکند.

 3. مهدی

  با درود، سخن نخست من با مجریان این سایت است که فقط سپاس را روانه راهشان می کنم و بس، سخن دوم من با جناب دکتر ملک احمدی از فنلاند است. سخنان شما بوی غرور می دهد، پیرایشش کنید. شما نباید تمایل به گرفتن کتاب ها داشته باشید باید تمنا نمایید از این عزیزان. من این را بر حساب فراموشی شما از واژگان ایرانی می گذارم وگرنه فوق دکتری که هیچ، استاد پایه n هم باشید حاشا به این اصالت. یا علی مدد و بدرود

 4. نازی

  دوست عزیز خیلی از بابت کتابی که برای دانلود گذاشتین ممنونم ،

  برای ما ایرانیها مهمترین مساله اینه که اول تاریخ کشورمان را بدونیم و یعد از آن به دنبال تاریخ جهان برویم . 😉

 5. لادن

  با درود فراوان.
  برخی از موارد را پیشتر در ایران تاریخ از آقای خنجی دیده بودم.به یاد دارم که ایشان بهره برداری از مطالب خویش را روا ندانسته بودند.اما کوشش شما را در گردآوری هر آنچه به تاریخ میهن عزیزمان بسته باشد،می ستایم.
  بدرود تا درودی دگر .

 6. امید

  سلام بر شما
  می خواستم در مورد نظر آقا رضا مطلبی رو عرض کنم:
  آقا رضا به نظرم شما با دانلود مطالب مشکل دارین
  شما اگه بر روی هرکدوم از لینک ها کلیک راست کنی و گزینه ی سیو تارگت از (save target as ) رو انتخاب کنی به راحتی می تونی این کتاب رو دانلود کنی
  من علاوه بر این کتاب ،کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت رو هم دانلود کردم
  نمی دونم شما چرا اینطوری نظر دادین
  البته
  البته لازم به ذکره که چون سرعت اینتر نت دیال آپ تو ایران خیلی پایینه بهتره از اینتر نت (مثلاًپرسرعت)استفاده کنی که سرعت واقعیش خدا می دونه …
  موفق باشین
  در ضمن برای دست اندرکاران سایت یا بلاگ لیمو هم آرزوی توفیق بیشتر رو دارم
  ممنونم

 7. بینا

  با عرض سلام
  بابت این کتاب فوق العاده وظیفه دارم تشکر کنم . ای کاش که تمام این کتاب را در یک دانلود جمع می کردید. البته این روش خوبی برای جذب و نگاه داشتن کاربران رهگذر هست و از این بهتر صداقت و صدق گفتار شما در مورد دانلود با کیفیت خیلی موثرو فوق العاده است. از مدیریت محترم این سایت و تهیه کننده این مطالب کمال تشکر و قدر دانی را دارم. با سباس فراوان بینا

 8. موسی

  با سلام و خسته نباشبد
  بی شک برای تهیه چنین مجموعه ای حتی از روی یک جلد کتاب زحمت و همت فراوان به خرج داده اید و از ما چیزی بر نمی آید جز
  دستمریزاد

 9. دکتر محمد ملک احمدی

  سلام مایلم لیست کلیه کتب چاپ شده به زبان فارسی و لاتین را در حوزه خاورمیانه برای من ارسال کنید متشکرم دکتر محمد ملک احمدی دانشجوی دوره فوق دکتری رشته خاورمیانه دانشگاه هلسینکی فنلاند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سلام دوست عزیز
  بابت تاخیری که داشتم عذرخواهی میکنم
  لیست کتب به همراه شماره حساب ها به ادرس ایمیل شما ارسال شد .شما میتوانید با باز کردن Inbox یا spam در ایمیلتان آنرا مطالعه فرمایید . لطفا با دقت متن و لیست کتب را مطالعه نموده ، سپس درخواست و نشانی خود را به همان آدرس ایمیل ارسال نمایید . نوع درخواست خود ( سی دی یا دی وی دی) را همانجا مشخص نمایید .
  سپاسگزارم

 10. یوسف

  با سلام و عض خسته نباشید لطفاً لیست کتابها و شماره حساب برای کتابهای علوم غریبه را برایم ارسال فرمائید
  با سپاس یوسف

 11. یوسف

  با سلام ضمن تشکر باید به عرض برسانم که کتاب ذخیره خوارزمشاهی دانلود شد ولی قسمتهای آخر کتاب اغلب کلمات دوتائی نوشته شده لطفاً راهنمائی بفرمائید چطوری اصلاح میشوند با سپاس یوسف
  ———————
  حق با شماست
  مدتیه روی همین کتاب دارم کار می کنم تا تمام مواردشو اصلاح کنم، و با ویرایش جدید بذارم برای دانلود

  مدیریت وب : شادمهر

 12. امیر

  با سلام و سپاس از زحمات شما دوست عزیز
  من قسمت ۱۵ اسکندر مقدونی را نمی توانم دانلود کنم اگر ممکنه به من کمک کنید.
  با سپاس
  امیر
  ————————
  تست شد . ایرادی نداره

 13. بهروز

  با عرض تشکر از زحمات ارزشمندشما. مورد ۲۱ و ۲۹ دانلود نشد.لطفا راهنمایی بفرمایید.متشکرم.
  ———————————-
  موردی نداره.

 14. امیر

  م نمیدونم منظور این دوستمون از” کلیک آدرسش که تکرار همین سایت مسخره هست متوجه میشه سرکاره” چیه دانلودها درسته دستون درد نکته

 15. مصطفي خدابخش

  ضمن تشکر من کلیه فایلها را دانلود کردم ولی سیستم پسورد فایلها را میخواهد لطفا راهنمائی کنید

 16. باشكوه

  آقا دمتون گرم .
  خیلی خوب بود و همه فصل ها هم دانلود شد.

  راستی در جواب اون آقای بیسواد یه مثلی هست که میگه” ….. .”

  باز هم ممنون
  اگر چه میدونم در مثل مناقشه ای نیست اما با اجازه ی شما این مثل رو حذف می کنم تا خدای نکرده سوءتفاهمی بوجود نیاد . به بزرگی خودتان مرا ببخشید.

 17. رضا

  من رضا هستم.
  در اینجا ناچار هستم رسما از مدیر این سایت و همچنین آن کاربر که به ایشان اهانت شد عذر خواهی کنم. اتفاقی که در اینجا افتاد و کلماتی از زبان من جاری شد به هیچوجه قابل توجیه نیست و هیچ دلیلی جز قضاوت عجولانه و اشتباه گرفتن این سایت با جای دیگری که بطور مداوم اسپم به من میفرستد نبوده است.
  بی گمان این گونه سخنان در هر جا موجب رنجش همگان میشود و موجب شرمندگی من است.
  من از این اقدام فرهنگی شما تشکر میکنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. خشم بی پایه من بر این اساس بود که دارند از علائق و احساسات مردم به میهن برای بالا بردن کاربر سایت سو استفاده میکنند. که گمان میکنم حتی در آن حالت نیز حق گفتن ان کلمات زشت را نداشتم.
  پیروز باشید.

  رضا.

 18. بابک

  با سپاس فراوان از زحمات همه دست اندر کاران این مجموعه: اگه می شد همه کتاب رو یک جا دانلود کرد بهتر می بود . باز هم سپاس گزارم.

 19. رضا

  شما با حقه بازی کاربر را میکشونید اینجا به اسم دانلود یک کتاب با ارزش و کاربر بعد از چندین کلیک آدرسش که تکرار همین سایت مسخره هست متوجه میشه سرکاره.
  شما این وسط هیت خودت رو بردی بالا مثلا؟
  اون “مرسی خیلی جالب بود” رو هم لابد یه احمقی مثل خودت نوشته نه؟
  CBU01_1222186014_biz@gmail.com
  ———————————–
  دست شما درد نکنه
  این هم شاید یه جور تشکره
  نه تنها از من تشکر کرده از بقیه دوستان هم تشکر کرده
  دوستان عزیز من هم توجه داشته باشن که این جملاتی رو که این بنده خدا بکار برده ، خدای نکرده از روی بلاهت و کینه و عداوت نیست و به عقیده بنده تنها از روی بی سودای میتونه باشه …
  از ابتدای بروزرسانی این پست تا امروز ششم دیماه ،فقط ۱۱۱۹ نفر از طریق ایمیل موفق به بازکردن این صفحه (پست)شدن که از بین آنها آمار قابل توجهی یعنی ۲۴۳ نفر تمامی کتاب تاریخ ایران زمین رو دانلود کردن .
  البته این نوع کامنت ها خللی در روند کار فرهنگی گروه لیمو و همچنین وبلاگ لیمو وارد نمی کنه و بنده به عنوان کوچکترین عضو گروه لیمو و مدیر این وبلاگ کماکان در خدمت عزیزان فرهنگ دوست هستم ؛ که در این راه نظرات دلگرم کننده شما عزیزان از طریق ایمیل ها یی که هیچگاه برای عموم قابل رویت نیست، بنده را امیدوارتر از گذشته می کند .
  ممنون
  مدیر وب : شادمهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *