در سوگ شریعتی

ای هنوز بی نظیر خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیـر این هـبوط بی دلـیـل، این سـقـوط ناگـزیــر آســمـان بـی هــدف، بــادهــای بـی طــرف ابـرهای سـر به راه، بـیـدهای سر به زیــر ای نـظـاره شـگـرف، ای نـگــاه نــاگــهــان ای هـمـاره در نظر، ای هـنوز بی نـظـیــر آیه آیه ات صریح، سوره سوره …

شناخت شخصیت از روی چهار عنصر طبیعت

۱ . اولین عنصر آتش متولدین ماه فروردین- مرداد- آذر- جزء عنصر آتش می باشند افرادی پرشور.احساساتی. فعال.پر انرژی.و بسیار خلاق هستند آنها سرشار از زندگی با محبت و خونگرم بوده و تاثیر مستقیم و فوری بر روی محیط خود دارند. هنگامی که دو نفر از این عنصر به یکدیگر ملحق شوند ترکیبی مستحکم بوجود می آید.آنها برای یکدیگر به طرق گوناگون موجبات موقعیتهای مناسب و مهیجی را فراهم می آورند. گسترش ویژگی های افرادی که در عنصر آتش قرار دارند می تواند موجبات افراط و زیاده روی شده و مشکل آفرین گردد.این افراد دارای طول موج احساسی یکسانی بوده و عشق برای آنان معنی بزرگی دارد آنها نیاز به دوستی و رابطه گرم و پر محبت دارند و غالبا بسیار مهربان هستند.

۲ . عنصر خاک متولدین ماه اردیبهشت – شهریور- دی- ویژگی های ذاتی مشترک متولدین در این عنصر به واقع بینی – ماده گرایی و همچنین احتیاط و دقت محدود شده است آنها علاقه زیادی به ثابت قدم بودن دارند و برای بهبود و تحکیم وضعیتشان در زندگی به سختی تلاش می کنند. زمانیکه دو نفر از این عنصر به یکدیگر می رسند ملاقات آنها با بینش بطرف خاک(پایین یا زمین) است و این به آن معناست که افکار
بلند پروازانه ندارند